Beslenme Sağlık Ve Biyokimya

VİTAMİN-A

 

A vitamini ya da retinol, renksiz bir alkol bileşiktir. A vitamini (vitamin D, E ve K) ile birlikte yağda çözünen vitaminlerden biridir. Bütün hayvan beslenme programları vitamin A gerektirir.  A vitamini geviş getiren hayvanlarda; görme, kemik büyümesi, bağışıklık ve epitel doku bakımı gibi birçok fonksiyon için gereklidir.

A vitamini düzgün görüş için önemlidir ve retinada görme için gerekli kimyasal reaksiyonlar için kullanılmaktadır. Vitamin A eksikliği gece körlüğüne ve kornea üzerinde ülser oluşumuna sebep olur. A vitamini kemik metabolizması üzerindeki etkisi nedeniyle kemik gelişimini etkiler. Esasen, kontrolsüz kemik büyümesi A vitamini eksikliği yüzündendir ve bunun sonucunda hatalı biçimlenmiş kemikler ve eklemler ortaya çıkar

Ayrıca vitamin A, mukozal zarlar ve epitel dokuları koruyarak doğrudan diğer üretim parametrelerini etkilemektedir. Eksikliği çoğu zaman keratinizasyon (kalınlaşma ve dokuların sertleşmesi) sonucu doku fonksiyonlarının kaybı ve enfeksiyona karşı artan hassasiyet oluşturur. Sindirim ve solunum yollarının keratinizasyonu, ishal ve pnömoniye sebep olur. A vitamini eksikliği sonucu ortaya çıkan keratinazsyon,  erkeklerde kötü sprema üretimi ve kadınlarda düşük gibi üreme sisteminde sorunlara yol açar.

A vitamini karaciğerde depolanır, hayvanlar karaciğerlerinde ileriki bir dönemde olabilecek herhangi bir kıtlık durumu için Vitamin A depolayabilirler. Sağlıklı yetişkin bir hayvanın gerekirse 6 ay yetecek kadar A vitamini depolayabildiğine inanılmaktadır. Genç hayvanların depolama kapasitesi çok daha azdır. A vitamini için ihtiyacı buzağılama (veya kuzulama) ve üreme gibi stresli dönemlerde artar.

A vitamini eksikliği olan ruminantlar, pinkeye gibi enfeksiyonlara daha yatkındırlar. Solunum yolu enfeksiyonlarına daha duyarlı ve zayıf ısı toleransı gösterirler.

Çoğu A vitamini kaynakları stabil değildir ve zamanla bozulur. Kuru otlarda karoten içeriği depolama sırasında azalır. Bozulma miktarı saklama sıcaklığına, hava ve güneş ışığına maruz kalmaya ve depolama süresine bağlıdır. Ortalama koşullar altında kuru otlarda, karoten içeriği ayda yaklaşık % 6-7 düşmesi beklenebilir. Böylece, otlarda 6 ayda A vitamini aktivitesinde en az yarı yarıya kayıp olur. Ticari yemlerde ve takviyelerdeki A vitamini içeriği de zamanla azalır. Bu nedenle özellikle yem ve mineral-vitamin katkılarda depolama 6 aydan fazla yapılmamalıdır..

Beslenme Sağlık Ve Biyokimya