Sekans Lab

işletmelere Özel

İŞLETME GENEL YÖNETİMİ

Ülkemizdeki yatırıma bağlı olarak kurulan hayvancılık işletmelerinin pek çoğu yatırım dönemini tamamlayamadan kapanma sürecine girmektedirler. Bizler Sekans hayvan Sağlığı Laboratuvarı olarak yaklaşık on yıllık bir süreç içerisinde bu durumu üzülerek takip etmekteyiz.

Bu işletmeler çoğunlukla sürü oluşturamama ve sürü sağlık problemleri sebebiyle gelen verimsizlik ve karantina süreçleri ile faaliyetlerine son vermek durumunda kalmaktadır. Başarılı olduğunu düşünen pek çok işletmenin de ileriki zamanlarda aynı sebeplerden çok sıkıntılı süreçler yaşadığını görmekteyiz.

Öncelikle işletmelerde sonradan ortaya çıkabilecek büyük sürü problemlerinin, daha başlangıç safhasında kontrol altına alınarak yönetilmesi sürdürülebilir işletmeciliğin bir gereğidir.

 


İlerleyen süreç içerisinde sürü problemine sebep olması muhtemel epidemiyolojik verilerin tespiti ve periyodik taramalar ile sürü sağlığı kontrol altında tutulmalıdır.

İşletmelerde doğru protokollerin uygulanmasıyla, denetim ve kontrol noktaları oluşturarak kayıpların önüne geçilmesi ve verimliliğin artırılması sağlanmalıdır.

Her işletmenin başarı ya da başarısızlığını belirleyen yine kendi iç işleyişleri olmaktadır.

İşletmede planlı bir hijyen protokolü yürütmek suretiyle hijyenik ortamlar sağlanmalı ve dikkat dağınıklığına izin verilmemelidir. Aksi durumda işletmelerde kısa zaman içerisinde ciddi boyutta kirlilik oluşmaktadır. Bu da sürü sağlığı bozmaktadır.

Belirli periyotlarda mutlaka gerekli sürü taramaları yapılmalı, bireysel gözlemlerde dikkatli olunmalı, şüpheli durumlarda test sonucuna göre gerektiğinde derhal sürüden çıkarma işlemi uygulanmalıdır. Dikkat ve özenle yürütülen ayırma süreçleri ile çok uzun olmayan bir süreçte ari bir sürü oluşturmak mümkün olmaktadır.

 

Sürü sağlığı ve üretiminin başarılı olabilmesi için süt ve hayvan metabolik profil değerlerinin dengeye oturtulduğu işletmelerde süt verimi, sürü sağlığı, döl veriminde oldukça başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

 Ayrıca süt ve besi sığırlarında oluşan bazı ciddi sağlık problemlerinin besleme hatası sonucu oluşmuş olduğunu çok sıkça tespit etmekteyiz.

 

Buzağıların hasta oldukları tespit edildiğinde çoğunlukla tedavi de geç kalınmış olmaktadır. Bulaşmanın önüne mutlaka geçilmelidir. Çok kısa süre içerisinde bireysel bir vaka sürü problemi haline gelmektedir. İşletmenin geleceği açısından birinci derece öneme sahip sağlıklı buzağılar yetiştirebilmek için doğru bir bakım protokolü ile erken tanı sistemi işletilmelidir.

Şüpheli durumlarda uygun materyal-kan, gaita, swap v.b-tedaviye başlamadan önce laboratuvara göndermek üzere alınmalıdır. Test sonuçları çıkana kadar ayırma işlemi ile destekleyici tedavi önerilmektedir.  

Sürüde görülen Mastitis vakalarının tespiti ve bulaşması sağımhanede gerçekleştiği için özel bir protokol yürütmek gerekir. Vaka görüldüğünde örnek alınarak uzman bir laboratuvardan testler istenmelidir.

İşletmede belli periyotlarla Mastitis taramaları yapılarak şüpheli durumlarda test istenmesi gerekmektedir. Kuru döneme ayrılacak inekler içinde aynı protokolü işletmek doğru yöntem olacaktır.

Mastitis etkenleri bir memeden diğer memeye sağım başlıkları ile bulaştığından başlık içi dezenfeksiyonun mutlaka yapılması gerekmektedir. Dezenfeksiyon işleminin başarısı swapla örnek alıp teste gönderilerek teyit edilmelidir.

Sağımda kullanılan bezlerin aynı şekilde hijyeninin test edilmesi gerekir.

Genel anlamda işletme yönetimi, uzman ve laboratuvar desteği alarak düşük maliyetlerle kayıplara yol açacak ciddi sürü problemlerine engel olacak bir sistem kurmalıdır. Bu şekilde daha az maliyetlerle verimde artış sağlanabilmektedir. Aksi durumda daha büyük kayıplar ve maliyetler çıkmakta ve çözüm de her zaman mümkün olmamaktadır.