Hayvan Hastalıkları Rehberi

Lumpy Skin Hastalığı

 

Lumpy Skin Disease (LSD)

Sığırların çiçek hastalığı olarak bilinen Lumpy Skin Hastalığı (Sığırların Nodüler Ekzantemisi), yüksek ateş, deride yaygın olarak görülen nodüller, lenf yumrularında büyüme, deride ödemler ve bazen ölüm ile karakterize bir viral hastalıktır. LSD, çoğunlukla Afrika ülkelerinde görülmektedir. Son salgınlar 2006-2008 yılları arasında Ortadoğu ülkelerinde bildirilmiştir. Ürdün, İsrail, Filistin’de görüldüğü gibi ülkemizde de bu hastalık OIE tarafından Eylül 2013 yılında Kahramanmaraş’ta resmi olarak bildirilmiştir.

               

Etiyoloji

Etken Poxviride ailesine ait Capripox virüsü genusunda yer almakta olup, koyun-keçi çiceği virüsü ile çok yakın antijenik ilişkiye sahiptir. Bu antijenik yakınlık, koyun çiçek aşısının hastalığa karşı mücadelede başarı ile kullanılmasını sağlamaktadır. Sütte azalma ve sekonder enfeksiyonlardan kaynaklanan ölümler hastalığın ekonomik öneme sahip olduğunu göstermektedir. Hastalık sadece sığırlar arasında bulaşma gösterir, koyun-keçi çiçeğine antijenik yakınlığına rağmen, salgınlar sırasında koyun ve keçilerin hastalıktan etkilendikleri görülmemiştir.

Lumpy skin hastalığı genelde sineklerin bulaştırması ile meydana gelir. Ayrıca direkt temas ile (deri lezyonları, burun akıntısı, buzağlarda süt emme, enfekte boğaların semeni, …) bazen bulaşma oluşur.

               

Teşhis

ELISA gibi serolojik testler Capripox virüsüne karşı oluşan nötralizan antikorları tespit edebilmektedir fakat, ELISA testi ile sığır, koyun ve keçiye ait spesifik Capripox virüsünü ayırt etmek mümkün değildir. Laboratuvar teşhis yöntemlerin arasında Polymerase Chain Reaction (PCR) analizi en hızlı ve tip spesifik metot olarak bilinmektedir. Kan örneklerinde (EDTA’lı kan) ve marazi maddeler ya da dokulardan (nodüller, swaplar, nodüller içinde bulunan sıvı veya lezyonları, lenf yumruları, …) alınan örneklerde etkene ait DNA tespit edilmektedir. Bununla birlikte yüksek ateşli, lezyon gösteren hayvanlara ait ağız, burun ve göz swaplarında da virüs tespit edilebilir.

 

Koruma ve Kontrol

Araştırmalara göre sağlıklı hayvanlar (sığır, koyun ve keçi) Capripox virüsünün tüm suşlarına ait  aşılara bağışıklık sağlamaktadır. Hastalığın kontrolünde sinekler ile mücadele, karantina ve kontrollü hayvan hareketleri önem taşımaktadır.

 

Kaynaklar

  1. OIE (2013) Lumpy Skin Disease, Turkey. Immediate Notification Report Number 14106; Date 17/09/2013.

  2. OIE (2010) Animal Health Code: Lumpy Skin Disease; Chapter 2.4.14; Date 17/09/2013.

  3. Spickler, A.R. (2008) Lumpy Skin Disease. http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/lumpy_skin_disease.pdf Accessed 17/09/2013.

 

 

 

 

 


Hastalık kategorisi: Cilt, Ayak ve Göz
Hastalığın görüldüğü ırklar: Sığır