Hayvan Hastalıkları Rehberi

Buzağı Pnömonisi

 

Buzağı pnömoni süt ve besi sığırı sürülerinde önemli bir sorundur. Bu çok faktörlü hastalık, 1-5 ay arasında buzağıların en yaygın ölüm sebebidir.
Bulaşıcı ajanları arasında Mannheimia haemolytica, Haemophilus somnus, Infectious rhinotracheitis (IBR), Bovine respiratuar sinsitiyal virüs (BRSV) ve Parainfluenza III virüsü (PI3) dahil olmak üzere bir çok bakteri, Mycoplasma türleri ve virüs sayılabilir.

Akut ve kronik olarak iki hastalık türü vardır.

Belirtiler

Depresyon ve durgunluk.

Yüksek ateş.

Akciğer hasarına bağlı nefes alma zorluğu.

Burun akıntısı.

Öksürük.

Yem tüketiminde düşüş.

 

Kronik Pnömoni daha ağır seyreder. Belirgin bir hastalık aşaması yoktur, hayvan hala iyi yem tüketmektedir ancak hafif bir burun akıntısı, hızlı solunum ve öksürük görülebilir.

Canlı ağırlık artışında azalma ve akut formunda ölüm gerçekleşebileceğinden iki formu da üretim kayıplarına neden olur.

 

Tedavi
Antibiyotikler, ateş düşürücüler veya antihelmintikler tedavi için kullanılabilir.

 

Önleme

Buzağılar toplu barınaklarda kalıyorsa pnömoniyi kontrol etmek oldukça zordur. Klostrumun doğumdan sonra 24 saat içerisinde uygun miktarlarda alınması, havalandırma ve iyi bakım pnömoni risklerini azaltır.

 

Kolostrum

Doğumdan dört ila altı saat içinde kolostrumun yavruya yeterli miktarda verilmesi gerekir. Buzağı yeterli antikoru alamazsa pnömoni riski altındadır ve tüm büyüme dönemi boyunca bu risk devam eder. Herhangi bir buzağı sağlık yönetimi programında en önemli adım, başarılı bir kolostrum-yönetim programıdır.

 

Havalandırma

Amonyak kokusu yetersiz havalandırmanın en belirgin göstergesidir.

 

Beslenme

Buzağıların yetersiz beslenmesi, büyümeyi yavaşlatır ve bağışıklık sistemini zayıflatır.

 

Aşılama

Aşılama enfeksiyon riskini azaltabilir ancak etkili bir yönetim programının yanında kullanılması gerekir.

 


Hastalık kategorisi: Genç hayvan , Solunum
Hastalığın görüldüğü ırklar: Sığır