Sekans Lab Blog

Süt Kalitesi ve Bakteri Sayımı

Kategori: Süt Kalitesi

 

Süt kalitesinin ölçüsü, çiğ sütün içerdiği bakteri miktarı ile ilişkilidir. İdeal olarak, çiğ süt 1 ml’ de 5,000 den az bakteri içermelidir. Sağım prosedürleri, sağım ekipmanları iyiyse ve soğutma yeterliyse, çoğu çiftlik için 10.000/ml bakteri oranı ulaşılabilir olmalıdır. Maksimum yasal sınır 100.000/ml dir.

 

Süt ürünlerinde toplam bakteri analizinde Plate Count Skim Milk Agar besiyeri kullanılması IDF (Uluslararası Sütçülük Federasyonu; International Dairy Federation) tarafından önerilmektedir. Günlük ve standart uygulamada inkübasyon sıcaklığı 28 °C ve süresi 48 saattir, Avrupa ülkelerinde yaygın olarak 30-32°C kullanılır. Toplam bakteri ile “toplam mezofil aerob bakteri” kastedilir, İnkübasyon sonunda besiyerinde oluşan koloniler sayılır.

 

Tank sütünde yapılan toplam bakteri sayımı 10.000/ml üstünde gerçekleşiyorsa, aşağıdaki etkenlerin gözden geçirilmesi gerekir;

 

-Sağımdan sonra sağım ekipmanları yeterince iyi temizlenmemiş veya dezenfeksiyon ihmal edilmiş olabilir.

-Yıkama suyu sıcaklığı 65-75 °C başlamalı ve 45 °C de su tahliye edilmelidir.

-Yanlış miktarda veya türde deterjan, asit ve dezenfektan kullanımı.

-Contalar, hortumlar, sağım başlıkları ve kauçuk parçalar gibi sağım ekipmanları temiz olmalıdır. Çatlayanlar ve tortu bağlayanlar yenilenmelidir.

-Hayvanlarınız mümkün olduğunca çamurdan uzak tutun, ayrıca memelerdeki yoğun ve uzun tüylerin kesilmesi gerekebilir.

-Kötü meme sterilizasyon prosedürleri, meme başlarının yıkanması için aşırı su kullanımı. (Meme başları sağımdan önce temiz ve kuru olmalıdır).

-Yavaş soğutma veya 4°C üzerinde sıcaklık. (Sağım sırasında süt sıcaklığı 7 °C altında ve sağımdan sonra iki saat içerisinde 4°C altına inmelidir.)

-Mastitis enfeksiyonları çok sayıda bakterinin süte geçmesine neden olur.

 

Aşağıdaki tablo mikrobiyal kontaminasyon kaynaklarının belirlenmesine yardımcı olabilir.

 

  Bakteri oranı

        Mastitis

     Kirli meme

     Kirli ekipman

  Yetersiz soğutma

   ˃10.000/ml

         Olası

        Olası

           Olası

           Olası

  ˃100.000/ml

         Nadiren 

       Nadiren

    Yüksek olasılık

   Yüksek olasılık