Sekans Lab Blog

Düvelerde Mastitis ve Sinekler

Kategori: Süt Kalitesi

 

Düveler doğum öncesi mastitis riski altındadır. Son çalışmalar bu hayvanların mastitis patojenleri ile enfekte olduğunu belgelemiştir. Staphylococcus aureus, en önemli mastit patojenidir ve düve mastitisinde en sıklıkla görülen etkendir. Fark edilmez ve tedavi edilmezse bu enfeksiyonlar buzağılama ve ilk laktasyonla birlikte kalıcı hal alabilir. 

Amerika’da yapılan çalışmalar, bazı sürülerde düvelerin üçte birinden fazlasının bu mikroorganizma ile enfekte olduğunu göstermektedir. Sürülerde yaşanan mastitis enfeksiyonlarının sıklığı, ülkemizde de yüksek oranda bulaşma olduğunun bir işaretidir.

 

Bu enfeksiyonun ne zaman ve nasıl yerleştiği tam olarak bilinmemektedir. Bazı çalışmalar sineklerin hastalığın yayılımında önemli bir rol oynadığını düşündürse de kesin bir veri bulunmamaktadır.

Mastitis enfeksiyonunun sineklerle olan bağlantısını araştıran bir ön çalışmada, iki düve Staphylococcus aureus içeren kanla beslenmiş boynuz sineğine (Haematobia irritans) maruz bırakılmıştır.

Sonuçlar beslenme sırasında, boynuz sineğinin Staph.aureus ile kolonize olabildiğini ve önemli miktarda mikroorganizma ile dört gün boyunca kolonize olarak kalabildiğini göstermiştir. Daha sonra boynuz sineklerinin enfekte olmayan düvelerin memeleri ile beslenmesine izin verilmiş ve memelerde aynı Staph.aures suşu elde edilmiştir.

Bu durum, boynuz sineklerinin organizmanın kaynağı mevcutsa Staph. aureus’u yayabileceğini göstermektedir. Gerekli kaynağın da düvelerin meme uçlarındaki kabuklarda var olduğu görülmüştür. Yüksek konsantrasyonda Staph.aureus meme uçlarındaki kabuksu materyalde bulunmuştur.

Staph.aureus ile kolonize olmamış sineklerin bu materyal üzerinde beslenmesine izin verilmiş ve onların da deneysel olarak kanla beslenen diğer sinekler gibi kolaylıkla Staph. aureus ile kolonize olabildikleri görülmüştür. Enfeksiyonu bulaştırabilme yeteneğine sahip bir vektör mevcut ve düvelerin meme ucu kabukları gibi Staph.aures kaynağı bulunuyorsa , düvelerden düvelere mastitis yayılması için yüksek bir potansiyel var demektir.

Mastitis bulaştırmaya yetecek sinek eşik sayısı bilinmemektedir. Çünkü sinek popülasyonları olumlu koşulları bulduğunda, hayvan başına birkaç bin oranında hızlı bir şekilde artabilir.  Bu nedenle sürülerde erken zamanlı ve sürekli sinek kontrolüne ihtiyaç vardır.  Organizma kaynağı düvelerin meme uçlarında hâlihazırda mevcut  ve sinek popülasyonu da yüksekse, mastitis enfeksiyonunun yayılması muhtemeldir.