Sekans Lab Blog

BVDV Enfeksiyonu ile Mücadele

Kategori: Viral Hastalık

Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Enfeksiyonunda Mücadele Programı

 

BVDV enfeksiyonu dünya üzerinde yaygın olarak görülen sığırların viral bir hastalığıdır. Çok kolay ve hızlı yayılma kabiliyeti nedeni ile büyük ekonomik kayıplara sebep olur. Dünya hayvancılığı için ekonomik öneme sahip olan bu enfeksiyonun klinik semptomları; subklinik enfeksiyondan, ölümcül Mucosal Disease’e (MD) kadar seyretmektedir.  Ekonomik kayıpların oluşmasında hayvanlarda ağırlık kaybı, süt veriminde azalma, embriyonal ölüm, konjenital anomalili buzağı doğumları ve persiste enfeksiyon (PI) sonucu gelişen MD’e bağlı olarak ölümler ve bazı gebe hayvanlarda abortlar görülmektedir.

Ülkemizde de BVDV enfeksiyonu varlığı ve yaygınlığı üzerine yapılmış birçok araştırma bulunmaktadır. Bu enfeksiyonun ülkemizdeki varlığı dikkate alınarak, herhangi bir ulusal/uluslararası bazda bir kontrol eradikasyon programı yürütülmemektedir. Dolayısıyla,uygulanabilir ve başarılı bir mücadele programı, aşı kullanımı ile birlikte gerekmektedir.

Bu efeksiyon ile mücadele programında ilk hedef, yeni doğan buzağılarda oluşabilecek persiste enfekteliği ve sürü içerisinde halhazırda var olan persiste enfekte hayvanları tespit etmektir.

Bu programda kısaca:

  • İlk olarak antikor taraması (BVDV-Ab ELISA) ve antijen taraması (BVDV-Ag ELISA) ile sürünün statüsünün tespiti gerekmektedir.
  • 3 aylıktan yukarı tüm hayvanlar test edilmelidir. Virüs pozitif hayvanlar (BVDV-Ag ELISA) 2-3 hafta sonra ikinci kez test edilmelidir. Her iki testte pozitif bulunan hayvanlar, persiste enfekte sayılır, sürüden uzaklaştırılmalıdır. Antijen pozitiflerin sürüden ayrımından 1 yıl sonra, yeni doğan hayvanlar BVDV antijeni yönünden test edilmeli ve pozitifler sürüden ayrılmalıdır.
  • 6 ayın üstündeki tüm düveler BVDV enfekiyonuna karşı aşılanmalıdır.

 

Ayrıca, sürüye yeni katılan tüm hayvanlar test edilmelidir, aksi taktirde negatif olduğu belirlenen sürülerde risk altına girecektir. İşletmelerde hijyen kurallarına taviz vermeden uyulmalı ve aşılama programları uygulanmalıdır. Özellikle İthal hayvanların BVDV yönünden negatif olup olmadığı kontrol edilmelidir. Enfekte sürülerde, bireysel olarak seronegatif hayvanlar virüs taşıyabileceğinden, bu sürülerden hayvan alımı tercih edilmemelidir.

BVDV hastalığında spesifik bir tedavi yoktur. Sekonder enfeksiyonlara karşı antibiyotiklerle mücadele edilir.

 

BVDV enfeksiyonun kontrol ve eradikasyonu programı ile ilgili detaylı bilgi almak için: + 90 312 472 6 472 

                                                                                                                                          [email protected]