Sekans Lab Blog

Koyun Sürülerinde İki Kurt

 

Kuzulama oranı, kar belirlenmesinde her zaman önemli bir faktör olmuştur ve küçük bir artış bile önemli ölçüde kazancı artıracaktır. Örneğin bir sürüde, sadece % 5 artış, % 70'e varan net kar getirebilir.

Kuzulama oranında gelişme sağlamak çok da zor değildir, çünkü kuzu kayıplarına sebep olan bulaşıcı hastalıklar kontrol altına alınabilir. Koyunlarda düşüklere neden olan başlıca enfeksiyonlar tanımlanmıştır ve uygun maliyetli pratik çözümler kullanılarak önü alınabilir.

Birçok çiftçi % 5-10 arasındaki yavru atma oranını kabul eder. Bununla birlikte, % 2'nin üzerinde bir oranın bulaşıcı bir nedene bağlı olması muhtemeldir ve araştırılması gerekir.

İngiltere’de ülke veteriner laboratuvarlarında koyun yavru atıklarının dörtte üçünde iki hastalık tanımlanmıştır: Toxoplazmozis ve Enzootik abort. Son araştırmalar her 5 sürüden 4’ünün bu enfeksiyonlardan en az birini barındırdığını göstermiştir.  Ülkemizde yapılan bölgesel araştırmalarda bu iki enfeksiyonun koyun sürüleri için yaygın bir risk teşkil ettiğini göstermektedir.

 

Enfeksiyonların kısa özeti

 

 

             Enzootik abort

             Toxoplasmozis

      Sebep

       Bakteriyel tip organizma  

     - Chlamydophila abortus          

         (Chlamydia psittaci)

      Koksidiyal tip organizma         

         - Toxoplasma gondii

    Enfeksiyon        

    kaynakları

      - Taşıyıcı Koyunlar,

      - Plasenta ve atık kuzular.

     - Saman, ot, tahıl konsantreleri,    meralar. (Kedi dışkısı ile kontamine)

    Abort görünümü

      - Yeni kuzu

      - Koyulaşmış plasenta. 

      - Normal koyun.

 

     - Yeni kuzu

    - Mumyalaşmış kuzu

    - Plasentada beyaz fokal nekroz  alanları.

    - Normal koyun.

   Tedavi

       Uzun etkili oksitetrasiklin

     Koksidiostat içeren besleme

   Kontrol

      - Abort yapan koyunların sürüden  elemine edilmesi.

      - Aşılama.

     - İlaç katkılı yem.

     - Aşılama.

    - Abort yapan koyunlar sürüde  kalabilir.

     - Kedilerin Mera ve barınaklardan  uzak tutulması.

 

 

Enzootik abort aynı zamanda zoonozdur. Kadınlarda düşüklere neden olabilir ayrıca çocuk ve yetişkinlerde girip benzeri belirtiler gösterebilir.  

Organizma bir sonraki kuzulamaya kadar vücutta uykuda kalır, kuzularda bu dönem daha uzun olabilir, örneğin bu süre kuzularda enfekte olduktan sonra iki yıla kadar uzayabilir.

Düşük sonrası koyunlar sonraki yıl normal kuzulamaya devam edeceklerdir ama bu koyunlar hastalığın taşıyıcılarıdır ve kendi kuzularına hastalığı aktardıkları gibi diğer koyunları da enfekte edebilirler.

 

Toxoplazmozis enfeksiyonuna Toxoplasma gondii adı verilen bir mikroskobik parazit neden olur. Kedi dışkısı ile kontamine olmuş barınak, mera, yem, yataklık ve gübreler en yaygın yumurta kaynaklarıdır. Tek bir kedi 100’den fazla koyuna bulaştırmaya yetecek kadar yumurta bırakabilir. Yumurtalar bir yılı aşkın bir süre canlı kalabilirler. Toxoplazma enfeksiyonu koyundan koyuna iletilmez.

İki hastalığın teşhisine yönelik ticari ELISA antikor kitleri mevcuttur.