Sekans Lab Blog

Türkiye'de BoHV-4 Enfeksiyonu

Kategori: Viral Hastalık

 

Bovine Herpesvirus Tip-4 Enfeksiyonu

 

Herpesviride ailesinde yer alan Bovine Herpesvirus Tip-4  (BoHV-4), sığırlarda fertilite ve solunum sistemi problemleri, mastitis, dermatitis, konjuktivitis gibi semptomlar ile karakterize ve bu problemlerin direkt veya indirekt etkileri nedeniyle sığır yetiştiriciliği açısından önemli ekonomik kayıplara neden olan, dünyayada yaygın olarak gözlenen bir patojen olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Ülkemizde BoHV-1 ( IBR ) enfeksiyonun  ve çeşitli klinik semptomlarda etiyolojik ajan olarak varlığına dair  çalışmalar çok sayıda bulunmaktadır ama, BoHV-4 ün önemine ve varlığına ilişkin Türkiye’de hatta dünyada yapılan çalışmalar ve bilgiler sınırlı sayıdadır. Bilge Dağalp ve ark. (2007) Türkiye’de ilk kez BoHV-4 enfeksiyonunun solunum ve genital sistemi problemli hayvanlarda varlığını (%54.3) ve önemli ekonomik kayıplara neden olduğunu ortaya koymuşlar.

 

BoHV-4 enfeksiyonunun fertilite problemleri (Döl tutmama), abortlar ve önemli ekonomik kayıplara neden olduğu buz dağının görünmeyen kısmı gibi sığır yetiştiriciliği tarafından yeterince bilinmemektedir, dolayısıyla Sekans Hayvan Sağlığı Laboratuvarı olarak bu hastalığın teşhisi, kontrolü ve ekonomik kayıpların önüne geçilebilmesine yönelik tecrübeli Viroloji Uzmanımız, serolojik ve moleküler virolojik tanı metotları ile yardımcı olmaya hazırız.

 

Detaylı bilgi almak için Hayvan Hastalıkları Rehberi, +90 312 472 6 472 ve info@sekanslab