Sekans Lab Blog

Akabane Hastalığı

Kategori: Viral Hastalık

Akabane Hastalığı

Akabane, ruminantların viral bir enfeksiyonu olup, sığırlarda, koyunlarda ve keçilerde abort, mumifiye fötus, erken doğum, ölü doğum ve kongenital arthrogryposis ve hydrancephali (AH) ile karakterizedir. Akabane hastalığına karşı aşı geliştirilmeden önce Japonya gibi bazı ülkelerde ekonomik kayıplara yol açmıştır. Japonya’da 1972-1975 yılları arası 42.000’den fazla anormal sığır doğumuna sebep olmuştur.

Akabane hastalığı ülkemizde de zaman zaman görülmektedir. Yakın coğrafyamızda İsrail’de görülen hastalık bazı Afrika ülkelerinde de bildirilmiştir. Virüs enfekte sinekler, rüzgar veya enfekte hayvanların sürüye girişi ile diğer hayvanlara bulaşmaktadır.

Akabane hastalığının teşhisinde abort, mumifiye olmuş fötus, malformasyon, hydrancephalia ve arthrogriposa gibi belirtiler, klinik teşhisin esasını oluşturmaktdır. Abort materyalleri ve beyin sıvısında virüs izolasyonu ve RT-PCR yöntemi ile virüse ait RNA tespit edilmektedir. Indirekt teşhiste ise serum nötralizasyon ve ELISA teknikleri özellikle sürü taramalarında kullanılmaktadır. Ayırıcı teşhiste, Mavi Dil ve VD-MD hastalıkları göz önünde bulundurulmalıdır.  

Bu hastalık ile ilgili detaylı bilgi almak için: +90 312 472 6 472

http://www.sekanslab.com/Hayvan-Hastaliklari-Rehberi/36/Akabane-Hastaligi