Sekans Lab Blog

Sığır Tüberkülozu Teşhis Yöntemleri ve IFN - Gamma Testi

Kategori: Tüberküloz Testi

Sığır Tüberkülozu yönemeliğinde (sürü taraması ve arilik çalışmaları için) resmi olarak kabul edilmiş üç yöntem yer almaktadır:

1- Tek intradermal test: Sığır tüberkülin tek doz halinde uygulanır.
2- Intradermal karşılaştırmalı test: Aynı anda bir sığır tüberkülin enjeksiyonu bir de tavuk tüberkülin enjeksiyonu uygulanır.
3- Bakanlık iznine bağlı olarak IFN-Gamma testi.


Sığır Tüberküloz IFN-Gamma testi
 

Sığır Tüberkülozu IFN-Gamma testi OIE Kılavuzu’nda belirtildiği gibi intradermal testin (deri testi) laboratuvar ortamında gerçekleştirilen paralel testidir.
Test için lityum heparinli kan tüpleri (Yeşil kapaklı kan tüpleri) ile alınmış numunenin 10 ila 20 derece sıcaklık şartlarında (Aşırı sıcak ve donmadan korunarak) 24 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılması gerekmektedir. Kan hücrelerinin muhafaza edilmesi, test için hayati önem arz eder. 

 

                                    

 

Sığır tüberkülin uygulamasının tek doz halinde uygulanması, duyarlı hayvanlarda yanlış pozitiflik verme ihtimali oluşturabilir. Bu nedenle son yıllarda intradermal karşılaştırmalı test uygulaması daha yaygın olarak yapılmaya başlanmıştır. Sığır Tüberkülozu IFN-Gamma testi prensip olarak sığır tüberkülin uygulaması ile ortaya çıkan IFN-Gamma değerinin, tavuk tüberkülin uygulanan aynı kan numunesinde ortaya çıkan IFN-Gamma değerinden belirtilen miktarda fazla çıkması halinde testi pozitif kabul eder. Tavuk tüberkülin uygulaması sığır tüberkülin uygulamasına verilebilecek muhtemel yanlış reaksiyonu
kontrol etmek amacı ile kullanılır. Bu kontrol sistemi işe yarıyor olsa da, bazı durumlarda sığır tüberküline alınan reaksiyon tavuk tüberkülinden fazla olabilir. Bu durumda test pozitif olarak kabul edilse de tekrara ihtiyaç duyar. OIE kılavuzunda oluşabilecek yanlış pozitiflikler üzerine bir atıf bulunmaktadır.

Arilik çalışmalarında ve Sığır Tüberkülozu IFN-Gamma testi çalışması yapılan zaman diliminin aşılama dönemine denk gelmemesine dikkat edilmelidir. Aşılama uygulamasından 1 ay sonra çalışma yapılması çok yerinde olacaktır. 

Herhangi bir sürü taramasında veya arilik için yapılan çalışmalarda, interferon reaksiyonu olan numuneleri 15-20 gün ara ile tekrar test etmek çok mantıklı olacaktır. IFN-Gamma testi kısa aralıklarla testi tekrarlama olanağı vermektedir (Deri testinde enjeksiyon yapıldığı için 2 ay bekleme süresi vardır). Bu avantajı sayesinde şüphelenilen numuneler belli sürelerle tekrar test edilerek tutarlı bir sonuç elde edilebilir. Esasen zor bir çalışma olan Sığır Tüberkülozu IFN-Gamma testi ciddi bir çalışma ve tecrübe ile herhangi bir hataya mahal vermeden başarı ile sonuçlandırılabilir.