Sekans Lab Blog

Sokak Sütü Satışına Devrim Gibi Düzenleme

Kategori: Süt Kalitesi

Sokak sütü satışına devrim gibi bir düzenleme!

Çiğ süt sadece ari çiftliklerden, işletmelerden satılabilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, çiğ sütün tüketiciye doğrudan arzına ilişkin tebliğ taslağını hazırladıklarını ve Başbakanlığa gönderdiklerini belirterek, “Çiğ süt, bu kapsamda ancak ari çiftliklerden, işletmelerden satılabilecek.” dedi.

Ari çiftlik statüsü, Tüberküloz ve Bruselloz gibi zoonoz hastalıklardan temiz, soğutma tankı bulunan, sorumlu bir veteriner hekim gözetiminde çevre ile izolasyonu sağlanan işletmelere veriliyor. Bu işletmelerin belli zaman dilimlerinde bakanlıkça denetimleri yapılıyor.

 

                                           

 

Tebliğin getirmiş olduğu yeni düzenlemeye göre;

  • Çiftçi, günlük sattığı süt miktarı, yedirdiği yemin niteliği ve kökeni, hayvanlarda tedavi uygulanıyorsa kullandığı ilaç ve hastalığı, sütü perakendeciye sattıysa sattığı perakendecinin işletme bilgilerinin kaydını tutmak ve bu kayıtları 12 ay boyunca muhafaza etmek durumunda.

Yorum:

Ari çiftlik işletmelerinden satışa sunulan çiğ sütte antibiyotik, aflatoksin gibi insan sağlığını tehdit edici maddelerin kontrolü hem işletme içi, hem de  bakanlık tarafından rutin yapılacak kontrollerle sağlanabilir. Hatta duyarlı tüketiciler satın aldıkları sütü analiz ettirebilirler.

Ayrıca mikrobiyolojik açıdan toplam bakteri sayısının 1 mililitre sütte 100 binin altında, somatik hücrenin de 400 binin altında olan süt sağlıklı sayılmaktadır (Alfaltoksin 50 ng/L den düşük olmalı). Ülkemizde pek çok işletmenin bu kriterleri sağlayabilecek kapasitede olduğunu söyleyebiliriz.

Süt kalitesi ile ilgili diğer parametreler (Yağ, protein, kuru madde vb.) yine bu düzenleme çerçevesinde devamlı izlenebilir olacaktır.

 

  • Çiğ sütün son tüketiciye satışı, sağımdan itibaren 24 saat içinde yapılabilecek. Üretici tarafından, soğutma dışında hiçbir işlem uygulanmayacak.

Yorum:

Tüketici hijyenik bir şekilde sağılmış, hemen soğutulmuş ve hiç bir şekilde işlenmemiş (en önemli nokta yağı alınmamış) taze sütü kapısında satın alabilecek.

                                          

  • Çiğ süt tüketiciye tek kullanımlık malzemeden yapılmış ambalaj içinde veya tüketici tarafından verilen kaba konarak arz edilebilecek. Çiğ sütün doğrudan arzında üreticisi tarafından sadece doğrudan tüketicilere veya yerel perakendeciye satılabilecek. Yerel perakendecinin sütü sadece tüketiciye satmak üzere üreticiden alabilecek.

Yorum:

Çiftlikler, dağıtım işini perakendeciler üzerinden yapabilir. Sütün çiftlikten tüketiciye ulaştırılması aşaması perakendeciler üzerinden gerçekleşebilir. Perakendeciler sütü işleyemez veya işlenmek üzere başka bir firmaya satamaz. Sadece tüketiciye dağıtım işlevini görebilirler.

 

  • Otomatik satış makinesi sahibi süt üreticilerinin sütü tüketiciye satmak istediğinde kat edecekleri mesafenin 200 kilometre yarıçapın ötesini geçemeyecek. Üretim yerinden tek kullanımlık bir ambalaj içerisine konulduktan sonra 500 kilometre yarıçapında piyasaya arz edilebilecek.

Yorum:

Süt, satılan miktarı gösterir bir sayaç bulunan soğutmalı bir tank ile tüketicinin kabına dökülerek satışa sunulabilir. Bu şekilde bir satış yapılması durumunda, çiftlik ile en son satış yapılacak nokta arasındaki mesafe 200 Km yi geçemeyecek. Sütün paketlenerek (İşlenmemiş ve çiğ olarak) satılması durumunda bu mesafe 500 Km ye çıkabilir.

 

                                           

 

  • Süt ambalaj içerisinde satılacak ise, ambalajda, ürünün adı, yani hangi hayvanın sütü olduğu (İnek, Koyun vb.) üreticinin adı-soyadı ve ticari unvanı, adresi ve hayvancılık işletme numarası, sağım tarihi ve saati, son tüketim tarihi ile 'Kullanmadan önce kaynatınız' ve '0-4 santigrat derecede buzdolabında muhafaza ediniz' uyarıları yer alacak. 

Yorum:

Benzer bilgilerin bulunduğu bir broşür hazırlanarak, ambalaj yapılmadan satılan sütler içinde müşterilere elden verilebilir.

 

  • Çiğ sütün son tüketiciye satışı, sağımdan itibaren 24 saat içinde yapılabilecek.

Yorum:

Aynı gün içerisinde satılamayan süt, ertesi gün çiğ süt olarak satılamayacak.

 

  • Tebliğin yayımından itibaren 6 aylık bir uyum süreci olacağını ifade eden Tarım Bakanı Çelik, ari işletmelerin bu uygulamaya hemen başlayabileceğini bildirdi. 

Yorum:

Uygulama aşamasında ortaya çıkabilecek (özellikle dağıtım) ufak sorunlar giderilecektir. Ari çiftlikler veya ariliğe aday çiftliklerin süt kalitesi ve denetimi sütü toplayan firmalar tarafından hâlihazırda yapılmaktaydı, bu açıdan bir eksiklik yaşanmayacaktır. Bununla birlikte bu kaliteli sütün direk tüketiciye sunulması, hem tüketici açısından hem de üretici açısından pek çok faydalar getirecektir.