Sekans Lab Blog

Sığırların Ephemeral fever (Üç gün) Hastalığı

Kategori: Viral Hastalık

Ephemeral fever hastalığı sığırlarda sokucu sineklerle nakledilen üç günlük ateşli süresi olan viral bir hastalıktır.

Hastalık Afrika, Asya, Avustralya ve Orta Doğunun tropikal ve subtropikal bölgelerinde ve son yıllarda Türkiye’de de görülmektedir.

Klinik İşaretler 

Klinik bulguların başlangıcı genellikle hızlıdır. Boğalar ve yağlı inekler daha fazla etkilenme eğilimi gösterir, buzağılar genellikle hafif derecede etkilenir. Klinik belirtiler şunları içerir:

- Ateş genellikle 1-2 gün sürer

- Bir veya daha fazla bacağı etkileyen topallık ve felç hali.

-Solunum sıkıntısı, burun ve göz akıntısı.

-İskelet kaslarında titreme ve nekrozlar.

-Eklemlerde sinovia birikimi ve şişmeler.

- Artan heyecanlanma ve ajitasyon.

 Ağır derecede etkilenen hayvanların kondisyonu düşer, süt üretimde ciddi düşüşler yaşanır ve ileri gebelikteki inekler düşük yapabilir. Çoğu durumda, enfeksiyon çabuk iyileşme ile kısa sürelidir. Bununla birlikte, ara sıra ölüm ve nüks vakaları meydana gelebilir.

                                          

İletim   

BEF enfekte böcekler tarafından yayılır. Virüs, çeşitli Culicoides türleri ve çeşitli sivrisinek türlerini içeren bir dizi potansiyel böcek vektöründen izole edilmiştir. Hastalığın yayılmasında yer alan, henüz tanımlanmamış bazı vektörler de olabilir.

Virüs, hastalığın akut safhasında kanda kısa süre var olduğundan ve sığır ve mandalar taşıyıcı olarak düşünülmemektedir ve virüs kontak yolu ile bulaşmamaktadır. Enfekte vektörler önemli bir aktarım kaynağıdır. Güçlü rüzgar vektörleri uzun mesafelerde, karada ve suda taşıyabilir. Hastalığın oluşumu, vektörün çoğalması ve yayılması için uygun çevre koşullarına bağlıdır.

 

Ölüm sonrası bulgular 

Etkilenen hayvanlarda gözle görülür patolojik bulgu dikkat çekmez bununla birlikte ana bulgular şu şekildedir: 

-Lenf düğümleri ödemi

-Vücut boşluklarında ve eklem boşluklarında, çoğunlukla fibrin içeren sıvı artışı.

BEF, geçici doğası ve hızlı yayılımı temelinde şüphelenilebilir. Bireylerde şu gibi koşullara benzeyebilir:

- Travmatik retikülit

- Akut laminitis

- Partisyonel parezis

                                                    

Teşhis İçin gerekli örnekler 

Tanı genelde büyük salgınlar sırasında klinik gerekçelerle yapılır. Yaygın olmayan vakalar veya muhtemel epideminin erken döneminde görülen vakalar, virüs izolasyonu ile ( RT-PCR Testi yardımı ile)teyit edilebilir. Eşleştirilmiş kan örnekleri toplanmalıdır- biri akut fazda, ikincisi 2-3 hafta sonra alınır.

 

Kontrol / aşılar  

Hayvanlar genelde tedavi edilmeden çabucak iyileşirler bunula birlikte  hastalık anti-inflamatuar ilaçlara cevap verir. Klinik hastalığın beklenen seyri için bu ilaçlar verilmelidir. Ateş sırasında, parezis veya felç durumunda enjekte edilen kalsiyum borogluconata, hayvanlar süt ateşi ile aynı tepkiyi verir.

Etkili bir aşı mevcuttur ve ilerleyen bir salgın karşısında veya endemik bölgelerde rutin olarak hayvanları korumak için kullanılabilir.