Sekans Lab Blog

Total Karbondioksit Analizi

Kategori: BİYOKİMYA

 

Solunum sistemi ve asit baz dengesini etkileyen hastalıkların (Asidoz veya Alkaloz) teşhis ve tedavisi için kan gazları ile ilgili parametreler oldukça önemlidir. Oksijenlenme durumunu değerlendirmek için kan gazı ölçümleri yapılır. Kan gazı ile ölçümün yapılması mümkün olmayan durumlarda Total CO2 değerlendirilir.

Total CO2 ;

-Elektrolit dengesizliği olup olmadığını belirlemek için elektrolitlerle birlikte

-Kan şekeri konsantrasyonunu değerlendirmek için glukoz testi ile

-Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için Üre ve Kreatinin testleriyle birlikte istenebilir.

Herhangi bir anormal Total CO2 sonucu:

– Yeterli oksijen alınmadığını

– Yeterince karbondioksit atılamadığını

– Böbrek fonksiyonlarında bir sorun olduğunu işaret ediyor olabilir.

 

Bikarbonat veya Total CO2 düşük seviyesinin nedenleri şunları içerir:

• Addison hastalığı
• Kronik ishal
• Diyabetik ketoasidoz
• Metabolik asidoz
• Hiperventilasyondan kaynaklanabilen solunum yolu alkalozisi
• Şok
• Böbrek hastalığı
• Etilen glikol veya metanol zehirlenmesi
• Salisilat (aspirin) aşırı doz

 

Bikarbonat ya da toplam CO 2 yüksek seviyesinin nedenleri şunları içerir:

• Şiddetli, uzun süreli kusma ve / veya ishal

• KOAH da dahil olmak üzere akciğer hastalıkları
• Cushing sendromu
• Conn sendromu
• Metabolik alkaloz